Αλλαντικά-Τυριά

Category Featured Image
Θράκης Πάριζα Βραστή το κιλό
3,59€
Θράκης Σαλάμι Αέρος το κιλό
7,52€
Θράκης Γαλοπούλα Βραστή το κιλό
7,93€
Θράκης Χοιρινή Ωμόπλατη Βραστή το κιλό
4,13€
Adoro Σκληρό τυρί το κιλό
6.95€
Ferrano Υφαντής Μορταδέλα το κιλό
5,29€
Υφαντής Ferrano Σαλάμι Αέρος το κιλό
7.29€
Tostaki Γαλοπούλα Βραστή το κιλό
7.50€
Tostaki Φιλέτο Γαλοπούλα Καπνιστό το κιλό
7.50€
Adoro Τυρι Grana Pantano το κιλό
Adoro Edam Τυρί το κιλό
5.92€
Adoro Mozzarella τυρί το κιλό
4.89€
Adoro Gouda Τυρί το κιλό
5.94€
Adoro Εmmental τυρί Γερμανίας το κιλό
6.39€